اطلاعات تماس
تلفن
۴۴۰۳۸۲۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۷۱۷۳۶۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۱۸۱۴۸۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب ، بعد از پل حکیم، نیش گلستان ۲۶ پلاک ۷۴ ، واحد ۲ دفتر لاله زار : لاله زار جنوبی ، پاساژ اتحادیه ، ط اول

کلید های کامپکت (MCCB)


کلید های کامپکت MCCB
به دلیل طراحی بهینه، نصب بسیار آسانی در انتظار مشتریان هیونداست. دو ویژگی مهم این سری از کلیدهای کامپکت (تطبیق پذیری با سیستم، عملکرد عالی) می باشد که در کنار این دو ویژگی، قابلیت اطمینان بالا و هزینه پائین را نیز به عنوان ویژگی های دیگر میتوان خاطر نشان کرد.

مکانیزم عملکرد:
حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم با رله حرارتی- غیرقابل تنظیم)
استانداردها:  IEC60947-2
حفاظت: اضافه بار، اتصال کوتاه
تعداد پل ها: 2، 3، 4
ولتاژ عملکرد: 220 تا 690 ولت جریان متناوب، 250 ولت جریان مستقیم(2 پل)
جریان نامی: 16 تا 800 آمپر
قدرت قطع: 16تا 100 کیلو آمپر
lcs=100% lcu
Uimp=8KV
از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در ویرا صنعت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداییکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایابعاد کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندالیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلیدهای اتوماتیک هیونداقیمت کلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک 630 هیونداکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیونداابعاد کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداییکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایابعاد کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک هیوندای قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیونداینمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیوندایرنج کلیدهای اتوماتیک هیوندالیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیوندایقیمت کلید اتوماتیک هیوندایقیمت کلید اتوماتیک هیوندالیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلید اتوماتیک هیونداقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیوندایقیمت کلیدهای اتوماتیک هیونداینمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیونداینمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک هیوندا قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک 630 هیونداکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیونداابعاد کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک 630 هیونداکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیونداابعاد کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلیدهای اتوماتیک هیونداقیمت کلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیوندای قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیونداینمایندگی فروش کلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایابعاد کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندای قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلیدهای اتوماتیک هیوندایلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایابعاد کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداابعاد کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی فروش کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیونداینمایندگی فروش کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک 630 هیونداکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلید اتوماتیک هیوندای قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیونداابعاد کلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیونداابعاد کلید اتوماتیک هیوندایکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندایابعاد کلید اتوماتیک هیونداکاتالوگ کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی فروش کلید اتوماتیک هیونداینمایندگی کلید اتوماتیک هیوندانمایندگی کلیدهای اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتلیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتقیمت روز کلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیونداییکلید اتوماتیک هیونداکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندای قیمتکلید اتوماتیک هیوندایکلید اتوماتیک هیوندا قیمتکلیدهای اتوماتیک هیوندایکلیدهای اتوماتیک هیوندایقیمت کلید اتوماتیک هیونداییکلیدهای اتوماتیک هیوندا


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.دریافت فایل  مشخصات خاص محصول


  مشخصات محصول

   • نام تجاری محصول
   •  

  مشخصات دیگر محصول

   • حداقل تعداد سفارش
   •  
   • شرایط فروش
   •  
   • شرایط پرداخت
   •  
   • مقصد تحویل
   •  
   • حداقل زمان تحویل
   •  
   • گواهینامه ها
   •  

  سفارش محصول  نام و نام خانوادگی  
  نام شرکت یا موسسه  
  شماره تماس  
  پست الکترونیک  
  شرح درخواست  
     
  کدامنیتی  
  Send